‘Yeni ihracat pazarlarında fırsat var’

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Avrupa’da risk ve fırsatın bir arada olduğunu belirterek, “Avrupa’daki riski yeni ihracat pazarlarıyla karşılayabiliriz. Afrika ve Ortadoğu Euro 7 sonrası bize fırsatlar sunabilir” dedi.

Mehmet Emin AVCI

AVRUPA yeni regülasyonlarla birlikte artık elektrikli araç satışına daha fazla ağırlık verirken, Türkiye’nin de buna ayak uydurması gerekiyor. Ülkede üretilen araçların neredeyse yüzde 90’ı içten yanmalı olurken, artık Avrupalı bile ürettiğini kendi ülkesinde satamıyor. Bu nedenle Türkiye’deki yerli üreticilerin ve aynı zamanda tedarikçilerin mecburi olarak tek yön istikameti bulunuyor. Alternatif pazarlara da odaklanan yerli üreticiler, Avrupa’yı da kaybetmek istemiyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, düzenlediği basın toplantısıyla otomotiv sanayinin 2022 sonuçlarını paylaşırken, sektörün 2023 yılına yönelik hedeflerini ve öncelikli gündemlerini açıkladı.

‘AVRUPA PAZARINI KORUMAK İÇİN DÖNÜŞÜM ŞART’

OSD Başkanı Eroldu, hem Avrupa pazarını korumak hem de Türkiye’nin 2053 yılındaki net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için bu yıl en önemli gündemlerinin yeşil dönüşüm olacağını söyledi. Eroldu, otomotivcilerin en önemli ihracat pazarı Avrupa’nın emisyon azaltma konusunda koyduğu hedeflere uyum sağlamak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Alternatif yakıtlı araçların üretiminin Türkiye’de artırılması gerekiyor. Türkiye otomotiv sanayisi açısından bu bir tercih değil, zorunluk. 2025 sonrasında Avrupa’daki hedeflere uyum sağlayacak ürünlerle çıkmamız lazım. Bunu da yapacağız” dedi.

 

‘AVRUPA’DA RİSK VE FIRSAT BİR ARADA’

OSD Başkanı Eroldu, Avrupa’nın Türk otomotiv sanayi için en önemli ihracat pazarı olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim için son derece önemli olan bu pazardaki talep daralması, ilk bakışta bizim için risk gibi görünüyor. Ancak orada aslında hem risk hem de fırsat var. Biz 2022’de kur-enflasyon makası nedeniyle önemli bir rekabet kaybına uğradık. Bence hala Avrupa’nın merkezindeki tesislere göre bu rekabet kaybımıza rağmen hala otomotiv olarak rekabetçiyiz.  Buradaki aıa tehdit şudur; şimdi artık otomobil değişiyor. Yani otomobilin içindeki geleneksel parçaların payı azalıyor. Dolayısıyla biz o tedarik zincirini doğru bir şekilde kuramazsak o zaman Türkiye’nin yarattığı katma değerin etkisi azalacak. O zaman neden Türkiye’de Romanya’da imalat yapıyorum da gidip Avusturya’da yapmıyorum? Çünkü her aracın yüzde 60’ı, yüzde 70’i bundan sonra software ve elektrifikasyon parçalarından bir araya gelecekse, bunlar için ha en pahalı ülke Avusturya’da yapmışsınız ha Türkiye’de yapmışsınız bir fark yok. Yani şimdiye kadar ben OEM seviyesinde Türkiye’den batıya kaçan bir iş olmadı ama bu bir tehdit sonuçta. Biz tehditleri de fırsatları da hepsini görüp ona göre pozisyon almalıyız.”

‘BÜYÜME POTANSİYELİ OLAN PAZARLAR VAR’

Avrupa’da talep daralması nedeniyle oluşan riski karşılamanın bir yolunun da yeni ihracat pazarları olduğunu belirten Eroldu, “İç pazarı güçlendirmek hem bizim rekabet gücümüzü sürdürmemiz hem de yeni yatırımların yolunu açmak için önemli. En büyük ihracat pazarımız Avrupa’daki talep daralmasıyla oluşan riski, yeni pazarlarla bertaraf etmemiz gerekiyor. Ancak, yeni pazarlar derken bizim tabii en büyük potansiyelimiz Rusya. O da maalesef şu anda oyun dışında. İran bir diğer potansiyel. O da oyun dışında. Şimdi öyle bakınca Afrika ülkeleri, Ortadoğu gibi pazarlar geliyor. Tabii oralara da hepimizin farklı farklı oyun kurguları var. Oralara girip oradaki penetrasyonumuzu artırmaya çalışıyoruz. Orada bir avantajımız da var. Şimdi Avrupa az evvel konuştuğumuz gibi Euro 7’ye doğru gidip farklı teknolojilere geçince o diğer pazarlar aslında o teknolojilere ihtiyacı olmayan pazarlar ve o teknolojileri satın alacak şeyde değiller. Orada farklı teknolojiler lazım. Orada da bize farklı fırsatlar çıkabilir diye düşünüyoruz. Çünkü oralarda büyüme potansiyeli var. Onu da yapmak zorundayız zaten” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.