Karsan’dan 2 ‘cinsiyet eşitliği politikası’ daha

Karsan CEO’su Okan Baş, “Kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu her ortamda dile getirmeye ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacı ile faaliyetlerimizi devam ettirmeye kararlıyız” dedi.

KARSAN, Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası” ile “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası” oluşturdu.

Karsan’ın açıklamasına göre, şirket, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için örnek teşkil edecek kararlar almayı sürdürüyor.

Geçen yıl Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü, Şubat 2020’de de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığıyla oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan Karsan, bu kez iki önemli politika yayınlayarak konuyla ilgili hassasiyetini yeniden gösterdi.

Karsan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası’nı oluşturarak kabul etti.

POZİTİF EŞİTLİK SLOGANI TAŞIYOR

Karsan tarafından yayınlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nda şu ifadelere yer verdi: “Karsan’da Pozitif Eşitlik’ sloganıyla Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne uygun davranmayı taahhüt ederek, tüm çalışanlarımızın sosyal ve iş yaşamlarında cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığının artırılması ve çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nı oluşturduk. Ve bu politikaya uymayı, toplumsal cinsiyet eşitliğinde yapısal, sistematik ve davranışsal değişimlerin hayata geçirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.”

Şiddete Sıfır Tolerans Politikası’nda ise, şirketin bu konuya karşı “sıfır tolerans” anlayışını kabul ettiğine dair ifadeler şu şekilde yer aldı: “Karsan olarak; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin herkesi etkileyen bir insan hakları ihlali, fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını, ev içi şiddet de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkilediğini kabul ederiz. Çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri, eşit olmayan toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileri ve kalıp yargıları da dahil olmak üzere, temel neden ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımın çalışma yaşamında her türlü şiddet ve tacize son vermek için esas olduğunun farkında olarak ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ anlayışını benimser ve bu politika belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde davranmayı taahhüt ederiz.”

‘KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA VE ŞİDDETE KARŞIYIZ’

Karsan CEO’su Okan Baş, kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduklarını, her ortamda dile getirdikleri bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattı.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ise, kadın istihdamının artırılması amacıyla Karsan’da yürüttükleri çalışmaların bir devamı olarak böyle bir politikanın oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Karsan’da başlattıkları toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının üzerinden henüz bir yıl geçmişken bu kadar kısa sürede çalışmaların Karsan’ın kurumsal politikalarına yansıdığını anlatan Özcan, şu açıklamalarda bulundu:

“Bunu görmekten ve toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının şirketin tüm süreçlerinde kararlılıkla uygulamaya başlamasından memnuniyet duyuyoruz. ILO’nun Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine ilişkin 190 sayılı Sözleşmesine uygun biçimde geliştirilen ilk iş yeri politikası Karsan tarafından hayata geçirilmiş oldu. Bunun küresel düzeyde ses getirecek çok önemli bir girişim ve iyi uygulama örneği olduğunu düşünüyorum.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.