Filolar gençleşiyor ve çevreci oluyor

Arval Mobility Observatory tarafından hazırlanan 2021 Mobilite ve Filo Barometresi’nin sonuçlarına göre, Türkiye’de şirket filolarında büyüme göze çarpıyor. Özellikle büyük ölçekli firmaların etkisiyle hibrit ve elektrikli araç uyumu da hızlanıyor.

ARVAL Mobility Observatory tarafından hazırlanan 2021 Mobilite ve Filo Barometresi’nin sonuçları açıklandı. Türkiye’de TEB Arval’in desteğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları filo dünyasında yaşanan değişimlere dair önemli tespitler içeriyor. Mobilite trendlerinin geleceğine ışık tutan ve ülkeler bazında da veriler sunan araştırmaya göre, Türkiye’de şirket filolarında büyüme göze çarpıyor. Özellikle büyük ölçekli firmaların etkisiyle hibrit ve elektrikli araç uyumu da hızlanıyor.

TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa

TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa, her yıl olduğu gibi bu yıl da TEB Arval olarak 2021 Mobilite ve Filo Barometresi’nin hazırlanmasına destek verdiklerini ifade etti ve şunları söyledi: “Filo dünyasında yaşanan değişimin fotoğrafını çeken araştırma için 250’si Türkiye’den olmak üzere 20 farklı ülkeden toplamda yaklaşık 5.200 filo yöneticisi ile görüşme gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları beş ayrı başlıkta ülkemizdeki filo kullanım alışkanlıklarını da yansıtıyor. Türkiye’de şirket filolarında büyüme göze çarparken, özellikle büyük ölçekli firmaların etkisiyle hibrit ve elektrikli araç uyumu hızlanıyor. Firmaların 2020 yılında toplu taşımayı yarı yarıya azalttığına dair verilerin de yer aldığı araştırmanın sonuçları filo sektörünün durumunu değerlendirmemize olanak sağlarken, mobilite trendlerinin geleceğine de ışık tutuyor.”

ŞİRKETLERİN GÜVENLİ ULAŞIM İHTİYACI FİLOLARI BÜYÜTTÜ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, değişen tercihlerle birlikte Türkiye’de filoların büyümeye devam etmesi oldu. Buna göre Türkiye’de ortalama kurumsal filo büyüklüğü ortalama 44 adetten 69 adete yükseldi. Bununla birlikte 2021 Mobilite ve Filo Barometresi sonuçları filo yöneticilerinin önümüzdeki döneme iyimser baktıklarını da ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 71’i önümüzdeki üç yıl içerisinde filolarında büyüme bekliyor. Bu oran geçtiğimiz yıl ise yüzde 48 seviyelerindeydi. Küçük ölçekli işletmelerde bu büyüme beklentisi yüzde 42 seviyelerindeyken, büyük ölçekli şirketlerin yüzde 100’ü filolarında büyüme bekliyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre büyüme beklentilerinin temel unsurları ise KOVID-19 nedeniyle çalışanlara güvenli bir ulaşım aracı sunmak (yüzde 66) ve şirket araç kullanımına ihtiyaç duyulan yeni bir proje ya da büyüme olması (yüzde 66) şeklinde gerçekleşti. Ayrıca çalışan bağlılığının artırılması gibi İK ile ilgili gereklilikler (yüzde 38) de ön plana çıktı.

Şirketlerin ortalama araç kullanım süresi de binek araçlarda 4,8 yıldan 2,9 yıla düştü. Bu sonuç, şirketlerin daha fazla kısa ve orta vadeli kiralamayı tercih etmeye başladığını gösteriyor.

OPERASYONEL KİRALAMAYA İLGİ ŞİRKET BÜYÜDÜKÇE ARTIYOR 

Şirketlerin araç finansman tercihlerinde ilk sırada yüzde 39 ile peşin satın alma yer alırken, operasyonel kiralama yüzde 16’lık bir paya sahip. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde bu oran yüzde 22’lere yükseliyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 76’sı önümüzdeki üç yıl içerisinde filolarındaki operasyonel kiralamanın artacağını belirtiyor, geçen yıl ise bu oran yüzde 40’tı. Operasyonel kiralamanın daha az tercih edildiği 1-9 çalışanı olan küçük ölçekli işletmelerin yüzde 51’i operasyonel kiralamayı artıracaklarını belirtirken; 10-99 çalışanı olan orta ölçekli şirketlerde bu oran yüzde 84’e, 250 ve üzeri çalışanı olan şirketlerde ise yüzde 100’e yükseliyor.

ŞİRKETLER FİLOLARIYLA ÇEVRECİ OLMAK İSTİYOR

Son dönemde artan çevresel etkiye kurumların verdiği önemin artmasıyla birlikte şirketler de bu konuda üstüne düşeni yapmak istiyor. Araştırmada ortaya çıkan önemli başlıklardan biri de, şirketlerin hibrit ve elektrikli araçlar gibi çevreci alternatiflere yönelmek istemesi oldu.

Araştırmaya göre 2020 yılında her 10 şirketten neredeyse 7’si hibrit, plug-in hibrit araçları filosuna dahil etti ya da önümüzdeki 3 yıl içerisinde dahil etmeyi planladığını belirtti. Oysa geçen yıl yalnızca her 10 şirketin 3’ü bu seçenekleri değerlendiriyordu.

Yüzde 100 elektrikli araçların ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde filolardaki oranında ciddi bir ilerleme kaydedeceği belirtildi. 2019 yılındaki sonuçlara göre, hali hazırda yüzde 100 elektrikli aracı kullanan veya önümüzdeki 3 yıl içerisinde şirket filolarına dahil etmeyi planlayan şirketlerin oranı yüzde 30 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 62’ye yükseldi.

Özellikle binek araçlarda bu alternatif teknolojilerin ön plana çıkmasının nedenleri yakıt maliyetlerini düşürmek (yüzde 82), çevresel etkileri azaltmak (yüzde 76), şirket imajını güçlendirmek (yüzde 73) olarak öne çıkıyor.

KOVID-19 TOPLU TAŞIMA KULLANIMINI YARI YARIYA AZALTTI

Pandeminin hayatımızda birçok iz bırakmasıyla beraber güvenli ulaşım ve mobilite ihtiyacıda, kısa ve orta vadede stratejik bir konu haline geldi. Bundan en çok etkilenen ise toplu taşıma oldu. Geçen yıl araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 41’i toplu taşımayı kullanırken; 2020 yılında toplu taşımaya olan ilgili 21 puan gerileyerek yüzde 20’lere düştü. Bu yıl en çok tercih edilen mobilite seçenekleri kısa ve orta vadeli araç kiralama (yüzde 62), kurumsal araç paylaşımı (yüzde 50, geçen yıla kıyasla yüzde 18 artış) ve yolculuk paylaşımı (yüzde 26) olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK TÜRKİYE’DE FİLO ARAÇLARI TELEMATİK KULLANIYOR

KOVID-19 aynı zamanda hayatımızdaki dijitalleşmenin de hızlanmasını sağladı. Bu bağlamda Türkiye telematik kullanımında ilk sırada yer aldı. Araştırmaya göre Türkiye’deki şirketlerin yüzde 81’i filolarında telematik kullanıyor.  Bu oran ile Türkiye, araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında kullanımda ilk sırada yer alırken; bu oran binek araçlarda yüzde 79 iken, hafif ticari araçlarda yüzde 45 olarak görünüyor.

Telematik kullanımında filo maliyetlerini düşürmek (yüzde  59, geçen yıla kıyasla + 37 puan) ve operasyonel verimliliği artırmak (yüzde  43, geçen yıla kıyasla + 8 puan), araç paylaşımını optimize etmek (yüzde 25, geçen yıla kıyasla +10 puan) giderek daha da fazla önem kazanan motivasyonlar olarak öne çıkıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.